עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא, עשר אעשרנו לך

כסלו, ויצא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"עשר אעשרנו לך"- מעשר כספים וצדקה