עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא פרשת בהר בחוקותי

נושאי העלון: פרשת בהר בחוקותי, מצות תלמוד תורה

אייר, בהר-בחוקותי

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות תלמוד תורה