עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא סוכות

נושאי העלון: סוכות, פרשת אמור

אייר, סוכות, אמור

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בסוכות תשבו שבעת ימים