עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא נזקי ממון

נושאי העלון: נזקי ממון, פרשת משפטים

משפטים, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"וכי יגוף שור" "ושילח את בעירה"- נזקי ממון