עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא מלאכות שבת

נושאי העלון: מלאכות שבת, פרשת ויקהל

ויקהל, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"כל העושה בו מלאכה יומת"- מלאכות שבת (בישול)