עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא מחצית השקל

נושאי העלון: מחצית השקל, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"ונתנו איש כופר נפשו"- מחצית השקל