עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא יראת שמים

נושאי העלון: יראת שמים, פרשת עקב

אב, עקב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"את ה' אלוקיך תירא"- יראת שמים