עלון

עלון המצוות בפרשה - בנושא איסור שקר

נושאי העלון: איסור שקר, פרשת תולדות

כסלו, תולדות

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"והייתי בעיניו כמתעתע"- איסור שקר