עלון

עלון הלכה סדורה - בנושא ראש השנה

נושאי העלון: ראש השנה, יום הכיפורים, שביעית

ראש השנה, יום הכיפורים

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ראש השנה, יום הכיפורים, שביעית