עלון

עלון הלכה מהפרשה - בנושא ספירת העומר

נושאי העלון: ספירת העומר

אייר, אמור

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצוה עשה של ספירת העומר