עלון

עלון הלכה מהפרשה - בנושא מצות מכונה

נושאי העלון: מצות מכונה, מצות יד

ניסן, ויקרא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות יד ומצות מכונה