עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת שופטים

נושאי העלון: פרשת שופטים, התחדשות

שופטים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת שופטים, התחדשות