עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת עקב

נושאי העלון: פרשת עקב, הטוב והמטיב

עקב

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת עקב, הטוב והמטיב