עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת לך לך

נושאי העלון: פרשת לך לך, בדרכו של אברהם אבינו

לך לך

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת לך לך, בדרכו של אברהם אבינו