עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת ויקהל

נושאי העלון: פרשת ויקהל, כן אתה יכול

ויקהל

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת ויקהל, כן אתה יכול