עלון 72648

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת ויקהל

נושאי העלון: פרשת ויקהל, ליהודים בלבד

ויקהל

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת ויקהל, ליהודים בלבד