עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא, הכרת הטוב

ויצא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת ויצא, הכרת הטוב