עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת וזאת הברכה

נושאי העלון: פרשת וזאת הברכה, ציון משה רבינו

וזאת הברכה

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת וזאת הברכה, ציון משה רבינו