עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת בראשית

נושאי העלון: פרשת בראשית, נצחיות השבת

בראשית

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת בראשית, נצחיות השבת