עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פרשת אמור

נושאי העלון: פרשת אמור, וספרתם לכם

אייר, אמור

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

וספרתם לכם