עלון

עלון היא שיחתי - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, שבת הגדול

ניסן, פסח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שבת הגדול