עלון

עלון היא שיחתי - בנושא יום הכיפורים

נושאי העלון: יום הכיפורים, ספר יונה

יום הכיפורים

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"יום הכיפורים", ספר יונה