עלון

עלון היא שיחתי - בנושא אחריות

נושאי העלון: אחריות, פרשת שמיני

ניסן, שמיני

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קח אחריות