עלון

עלון דרכי הלכה - חבורת תלמידי הרב מנחם מנדל לובין - בנושא שמיטה

נושאי העלון: שמיטה

כסלו

תשפ"ב
דרכי השמיטה