עלון

עלון דרכי ברוך - בנושא מלאכת לש

נושאי העלון: מלאכת לש, מלאכת טוחן

כסלו

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מלאכת טוחן I מלאכת לש