עלון

עלון דרכים בתורה - האלשיך הקדוש - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא, מצות ביכורים

אלול, כי תבוא

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות ביכורים