עלון

עלון דפי עיון - הרב ארנון - בנושא שטרות

נושאי העלון: שטרות

ניסן

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חשיבות הדיוק בניסוח השטר