עלון

עלון דפי עיון - הרב ארנון - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, חמץ שנמכר לגוי

ניסן, פסח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חמץ שנמכר לגוי ולא חזר למוכר