עלון

עלון דפי עיון - הרב ארנון - בנושא חמץ

נושאי העלון: חמץ, פסח, היתר חמץ

אייר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

היתר חמץ שנמכר לאחר זמנו