עלון

עלון דפי עיון - הרב ארנון - בנושא חיוב למפרע

נושאי העלון: חיוב למפרע

תמוז

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חיוב המעביד למפרע על דו"ח של השליח