עלון

עלון דפי עיון - הרב ארנון - בנושא דיין שדן חבר

נושאי העלון: דיין שדן חבר

טבת

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לדון את חברו הטוב?