עלון

עלון דעת ואמונה - רבי עמנואל טולידאנו - בנושא פרשת ויחי

נושאי העלון: פרשת ויחי, אשרי מי שעמלו בתורה

טבת, ויחי

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו