עלון

עלון דבר חוק ומשפט - בנושא פרוזבול

נושאי העלון: פרוזבול, השבת אבידה, ליסינג, ריבית בהשכרת רכב, האם יש ריבית בהשכרת רכב

חשון

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרוזבול, האם חייב לרפאות בהמת חברו מדין השבת אבידה?, חשש ריבית ב"ליסינג" ושכירות עם אחריות