עלון 42277

עלון דבר חוק ומשפט - בנושא הפרת חוזה

נושאי העלון: הפרת חוזה, יהודה, עובד ומעביד, פיצויים, דיינים, שתי דיינים, דין בלילה

טבת

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ראובן הועסק בחברת הייטק ובחוזה שביניהם נכתב שאסור לו לעבוד בחברה מתחרה לפחות שנה מסיום עבודתו בחברה שבה מועסק לאחר מספר שנים פוטר מהחברה ולאחר זמן מועט התחיל לעבוד בחברה מתחרה האם נהג ראובן כדין?, דברי המדרש בעניין ערבותו של יהודה, פיצויים, בענין שני דיינים אם יכולים לדון והאם אפשר לדון בלילה