עלון 42292

עלון דבר חוק ומשפט - בנושא גורל

נושאי העלון: גורל, מתנות לאביונים, הוצאה לפועל, גביית מיסים, מיסים, עמלת הוצאה לפועל

אדר

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הפלת גורל, בגדרי מתנות לאביונים, מדד גביית מיסים, עמלת הוצאה לפועל