עלון

עלון דבר הלכה - רבי נחום אייזנשטיין - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח, קריאת התורה בדילוג

תמוז, קורח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דילוג בקריאת התורה