עלון

עלון דבר הלכה - רבי נחום אייזנשטיין - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, אכילה קודם הבדלה

תמוז, חוקת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אכילה קודם הבדלה