עלון

עלון דבר הלכה - רבי נחום אייזנשטיין - בנושא פרשת וישלח

נושאי העלון: פרשת וישלח, מי גשמים

כסלו, וישלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר בשבת לגרוף את מי הגשמים?