עלון 80870

עלון דבר הלכה - רבי נחום אייזנשטיין - בנושא ותן טל ומטר

נושאי העלון: ותן טל ומטר, פרשת נח

חשון, נח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ותן טל ומטר לברכה