עלון

עלון דבר הלכה - בנושא מקח טעות

נושאי העלון: מקח טעות, מזיק בשגגה, שואל שלא מדעת, מזיק בטעות, בישולי גויים, הלכות נקיות לתפילה, הלכות נקיות לתלמוד תורה, ריבית בבנק, קרנות השתלמות בהלכה

שבט

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דין טענת מקח טעות בשטח דירה שנרכשה, דין שואל שלא מדעת בטעות, מזיק בטעות, חששות כשרות ובישולי גויים במטבח שגוי מצוי בו, הלכות נקיות לתפילה ות"ת, ריבית ביתרת חובה בחשבון הבנק, שיעור הפרוטה, קרנות השתלמות כשרות