עלון

עלון דברי שיח - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, פרשת במדבר

סיון, שבועות, במדבר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עמלה של תורה I הנהגות חג השבועות