עלון

עלון דברי שיח - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, הבוצר לגת

ניסן, ויקרא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הבוצר לגת הוכשר