עלון

עלון דברי שיח - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש, סיום השס

טבת, ויגש

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סיום הש"ס