עלון

עלון דברי שיח - בנושא פריעת חוב

נושאי העלון: פריעת חוב, דמי שביעית, תענית בכורות, פרשת צו

ניסן, צו

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פריעת חוב בפירות ובדמי שביעית, תענית בכורות