עלון

עלון דברי שיח - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, הגרח קניבסקי

ניסן, פסח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חג הפסח - מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א