עלון

עלון דברי חפץ - מסכת ראש השנה - בנושא ראש השנה

נושאי העלון: ראש השנה, דברי חפץ

אייר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דברי חפץ על מסכת ראש השנה