עלון

עלון דברי הלכה - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, סחיטת פירות בשבת, ריסוק והפשרה בשבת, גלידה מים וקרח בשבת, שימוש בסבון בשבת

שמות, טבת

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סחיטת פירות בשבת, ריסוק והפשרה בשבת, גלידה מים וקרח בשבת, שימוש בסבון בשבת