עלון

עלון דברי אמת - בנושא פרשת וישלח

נושאי העלון: פרשת וישלח, צדיקים וממון, גדולי ישראל

כסלו, וישלח

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

יחסם של צדיקים לממון ולאיבוד זמן I זהירותם של חז"ל מהיזק ממונם I עובדות מגדולי ישראל