עלון

עלון דברי אמת - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, דרך ארץ קדמה לתורה

ניסן, ויקרא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דרך ארץ קדמה לתורה I חודש ניסן