עלון

עלון בנתיבות המועדים - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, איש מפתח ביתו

ניסן, פסח

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו